בקשה לקיום צוואה

 
כאשר אדם נפטר וקרובי משפחתו מעוניינים לממש צוואה שהותיר אחריו, עליהם להגיש בקשה לקיום צוואה.
 
 
 

מהי בקשה לקיום צוואה

 
מסמך המאשר את הנוסח של הצוואה ונותן לה תוקף של פסק דין משפטי לכל דבר. הבקשה להוצאת צו זה מתפרסמת בעיתונות וברשומות שונות, על מנת לאפשר לכל מאן דהוא להגיש התנגדות לבקשה. במקרה של הגשת התנגדות – היא תיבחן על ידי בית הדין.חשוב לציין, שבמקרה של צוואה שאינה מתייחסת לכל נכסיו של הנפטר – תקפותו של הצו לקיום הצוואה חלה אך ורק על הנכסים שהוזכרו, ושאר הנכסים יחולקו על פי החוק, באמצעות צו ירושה.

עוד חשוב לדעת, כי צו קיום צוואה תקף תמיד, שכן דינו הוא כפסק דין, וגם אם הוא הונפק לפני שנים רבות ניתן למצוא אותו במאגר הצווים הממוחשב המצוי בלשכות הרשם לענייני ירושה, ולהוציא אותו לפועל.
 
צוואה
 

הגשת בקשה לקיום צוואה

 
את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה, כשהיא כוללת את כל המסמכים הבאים:

  • שני אישורי תשלום אגרה – אשר שולמו באינטרנט או בבנק הדואר על פי התעריפים הקבועים בחוק.
  • טופס בקשה לקיום צוואה – שכולל את כל הפרטים, חתום כתצהיר על ידי מבקש הצו ומאומת על ידי עורך דין / נוטריון / שופט / דיין / ראש הרשות המקומית.
  • תעודת פטירה – מקור או העתק נאמן למקור.
  • צוואה – מקור. אם אין ברשותכם את המקור תצטרכו להגיש בקשה לאישור של העתק הצוואה ולהסביר מדוע אתם לא מגישים את המקור. הדבר כרוך בתשלום אגרה נוספת.
  • הודעות לכל היורשים המוזכרים בצוואה - כולל אישור על שליחת ההודעות בדואר רשום או, לחלופין – אישור כתוב החתום על ידי היורשים, המציין כי הם מודעים להגשת הבקשה.
  • ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור שלו – אם מבקש הבקשה לקיום צוואה מיוצג על ידי עורך דין.
יש למסור את כל מסמכי המקור בצירוף שלושה העתקים.

אם הנפטר לא התגורר בישראל יש לצרף לכל אלה נסח רישום מקרקעין / אישור כי קיים חשבון בנק או כל נכס אחר על שמו של הנפטר, אשר נמצא באזור הסמכות של הרשם שאמור לטפל בבקשה. חשוב שהמסמכים הזרים יוגשו כשהם נושאים את חותמת קונסול ישראל במדינה שבה הונפקו, וכי יהיה תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך שכתוב בשפה זרה (לא כולל אנגלית וערבית).

אם מישהו מתנגד לבקשת קיום הצוואה עליו להגיש את התנגדותו בתוך שבועיים ממועד פרסום הבקשה. את ההתנגדות יש להגיש בכתב לרשם לענייני ירושה, כאשר ישנו עותק לכל אחד מהצדדים ועותק נוסף לבית המשפט. את ההתנגדות מומלץ למלא בעזרתו של עורך דין, על מנת שיסייע במילוי כל הפרטים הנדרשים ויתמוך בכל הפרטים המוצהרים בה.

 

שלב הביצוע

 
אם לא הוגשו התנגדויות, הבקשה לקיום צוואה מועברת לקבלת תגובת האפוטרופוס הכללי שמחליט בעניינה. אם הוא מאשר את הבקשה – הרשם לענייני ירושה יוציא צו לקיום הצוואה האמורה, ואפשר להתחיל להוציא לפועל את רצונו של הנפטר. אם האפוטרופוס לא מאשר את הבקשה – התיק יועבר לבית המשפט לאחר קבלת תגובתו של בא כוחו של היועץ המשפטי.
 

משרד עורכי דין ונוטריון משה פרדס לשירותכם

 
משרד עורכי דין ונוטריון משה פרדס עומד לשירותכם בכל הנוגע להגשת בקשה לקיום צוואה ויספק לכם ליווי משפטי צמוד לאורך כל הדרך.

לפרטים ולקביעת פגישה חייגו 6222943 – 02.