מזונות ילדים

 

כיצד מתבצע חישוב מזונות ילדים?

 
היום כל הסטטיסטיקות מצביעות על כך, שאחוז הגירושין בישראל עולה מדי שנה. ככל שעולה מספר המקרים, יש הרבה יותר שאלות בנושא של חישוב דמי מזונות ילדים, שכן אף פעם לא בטוח שנוקבים במספרים המתאימים. ועדת שיפמן היא הגוף המוכר ביותר שדן בעניינים אלה, אבל דיונים בנושא מתקיימים גם בהרבה ערכאות אחרות.
 

מזונות לילדים – רקע כללי

 
גובה דמי המזונות אמור להיות שווה לסכום הכספי שהאב היה משקיע בגידול הילדים לו הוא ואמם לא היו מתגרשים. סכום זה צריך להיות גדול מספיק כדי שביחד עם הסכום שמשלמת האם – יוכל לכסות את ההוצאות שיש להוציא עבור קיומם וגידולם. את המזונות במלואם האב צריך לשלם עד שהילדים עומדים ברשות עצמם, היינו, עד גיל 18, ולאחר מכן צריך לשלם אחוז מסוים מהם, עד שהבנים מגיעים לגיל 21 והבנות – לגיל 20.
 
מזונות ילדים
 

כיצד נקבע גובה דמי מזונות ילדים?

 
גובה דמי מזונות לילדים מחושב על פי צורכי הילדים ועל פי רמת החיים של המשפחה עד לזמן הגירושין. אחרי הכול, צורכיהם של ילדים להורים אמידים שונים מאלה של ילדים להורים בעלי יכולת כלכלית נמוכה, וחשוב מאוד להתחשב בכך. לאור זאת, הפרמטרים שעליהם מסתכלים המגשר, עורך הדין או השופט בבואם לקבוע את גובה דמי המזונות הם מקום המגורים של המשפחה, תשלומים למוסדות החינוך, תשלומים לחוגים, הוצאות על בגדים, הוצאות חודשיות נוספות שיש להתחשב בהן וכמובן – צרכים מיוחדים. בנוסף לאלה בודקים, כמובן, גם את גובה המשכורת של כל אחד מבני הזוג ופרמטרים רלוונטיים נוספים.

לאחר שלוקחים בחשבון את כל הפרמטרים שהוזכרו לעיל, מבצעים חישוב מתמטי, שמבוסס על מטרה אחת: להביא לכך שההורים ימלאו את חובותיהם כלפי הילדים באופן שווה וצודק, ושחלוקת הנטל בין הצדדים תהיה כמה שיותר הוגנת. מפעם לפעם מועלת טענות שזה עדיין לא קורה בפועל, וועדת שיפמן, כמו גם ועדות וגורמים אחרים, פועלים כל העת על מנת להוציא את העיקרון הזה מהכוח אל הפועל באופן כמה שיותר הוגן.

כרגע אין מחשבון שמתבסס על נוסחה קבועה אחת שתאפשר לחשב בצורה חד משמעית את גובה המזונות שישולמו לילדים, והסכום הסופי נקבע על ידי גורמים אנושיים – אותם אלה שמשמשים בוררים ופוסקים בנושא תיק הגירושין.
 
על מנת להגיע למצב בו גובה המזונות שישולמו לילדים יהיה הוגן כלפי שני הצדדים, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום, ולפעול על פי הנחיותיו תוך קבלת ייעוץ וליוויי משפטיים.