צוואות וירושות

 

אחד המסמכים החשובים ביותר עליהם חותם אדם במהלך חייו הינו מסמך הצוואה, הקובע כיצד יחולק רכושו ונכסיו לאחר מותו. עריכת צוואה אינה בגדר חובה אך עדיין מומלץ מאוד לעשות זאת, בפרט אם יש ברשותכם נכסים יקרי ערך. כאשר ישנם מסמכי צוואה וירושה תקפים וברורים, הרכוש מחולק בהתאם להנחיות הנפטר (למרות שייתכנו סייגים שונים). כאשר אין צוואה, ברירת המחדל היא שפועלים על פי החוק הנהוג בישראל בדבר צוואות וירושות.

 
 
 

עריכת צוואה וחשיבות עורך הדין בתהליך

 
כאמור, צוואה וירושה הינם מושגים שנועדו לתאר את חלוקת רכושו של הנפטר בהתאם לרצונו, או על פי דין כאשר מסמך רשמי אינו בנמצא. עריכת צוואה יכולה להתבצע במספר אופנים, בין אם בכתב יד, בנוכחות עדים, בפני עו"ד ואף בעל פה (כאשר היא ניתנת על ערש דווי). עריכת צוואה באופן אופטימלי נעשית באמצעות ליווי משפטי של עורך דין מומחה, כיוון שרק ישות מקצועית תוכל לנסח את תוכן הצוואה בצורה קונקרטית, כך שרצון הנפטר ימומש במלואו ללא יכולת עוררין.

דיני הירושה מורכבים ומתעדכנים מעת לעת ורק עו"ד מנוסה ומקצועי יכול להפיק צוואה שתשקף את רצונכם ולהציע לכם את כל האפשרויות השונות בהתאם לחוק ולפסיקה המשתנים.
 

ביטול תוקף צוואה

 

בעוד כל אחד מאיתנו רשאי לכתוב צוואה, הרי שלא כל מסמך כזה יהיה קביל בבית המשפט. למשל, צוואות אשר נכתבו על ידי קטינים לא תהיינה תקפות, ובמקרים מעין אלו תחולק הירושה על פי דין ולא על פי רצון הנפטר. בדומה לכך, גם "פסולי דין" אינם יכולים לכתוב צוואה לגיטימית. הכוונה לאוכלוסיות מיוחדות כגון חולי אלצהיימר, חולים במחלות נפש המשפיעות על שיקול הדעת ועוד. בנוסף, צוואה וירושה אשר נכתבו בתנאים מיוחדים (על ערש דווי או במקרים של חשד למניפולציות) עשויות אף להגיע לכדי ערעור בדבר תוקפן בבית המשפט.

ישנם גם מקרים בהם היורשים הרשומים בצוואה אינם יכולים לרשת את עזבונות הנפטר. לדוגמא, מקרים בהם היורשים נחשדים בגרימת המוות לנפטר, כאשר ישנו חשד להעלמת הצוואה המקורית, זיוף וכו'. ישנם תנאים שונים בצוואה שאינם תקפים לפי החוק ומעורבותו של נהנה בעריכת צוואה פוסלת אותו מלרשת את המנוח על פיה. יש להכיר היטב את החוק והפסיקה לפני עריכת צוואה ויש צורך גם בנסיון מוכח של שנים בתחום זה.

 
צוואות וירושות
 
למשרד עורכי דין – משה פרדס ניסיון רב בטיפול בנושא ירושות, צוואות ועיזבונות בערכאות השונות.


לבירורים וקבלת ייעוץ משפטי בנושא דיני משפחה, צוואות וירושות, ניתן לפנות אלינו בטלפון: 6222943 - 02
 

יורשים על פי דין

 
כאשר המנוח לא מותיר אחריו מסמכי צוואה אזי היורשים נקבעים על סמך החוק ומכונים "יורשים על פי דין". יש לפעול ככל שניתן על מנת לקדם את זכויות הירושה על עזבון המנוח לפי סדר שקבוע בחוק לפי מידת הקרבה המשפחתית, בסדר הבא: בני זוג, ילדיו של המוריש (וצאצאיהם), הוריו ואחיו/אחיותיו. כל מי שנמצא באותו מעגל קרבה לנפטר זכאי לרשת את העיזבון בשווה. לשם המחשה, במידה ונפטר הותיר אחריו בת זוג חוקית ושני ילדים, הרי שבת הזוג והילדים יורשים בשווה, היינו, בת הזוג תקבל חצי מהעיזבון וכל אחד מהילדים יקבל כ- 25%. אם לנפטר אין ילדים, אזי הרכוש יחולק בין המעגל הבא (נכדים למשל). יש לציין כי ילדים חורגים אינם יכולים מראש לרשת את הוריהם החורגים. במידה ואדם אכן מעוניין להוריש עיזבונו לילדיו החורגים או לצד ג' כלשהו, יש לציין זאת מפורשות בצוואה.

את צו הירושה מקבלים באמצעות פנייה לרשם לענייני ירושה כאשר יש צורך למלא בקפידה טפסים מיוחדים ולצרף להם תעודת פטירה ותצהירים. כאשר המנות השאיר צוואה יש לקיימה באמצעות פנייה לרשם הירושה למתן צו קיום לצוואת המנוח ואילו כאשר לא השאיר צוואה יש להגיש לרשם הירושה בקשה למתן צו ירושה לעיזבון המנוח. במקרים רבים מתעוררת מחלוקת בין היורשים החוקיים בנוגע לביצועה של הצוואה ומוגשת התנגדות לבקשה האמורה שהוגשה לרשם לענייני ירושה ואז התיק עובר לברור בבית המשפט לענייני משפחה שבאותו אזור. יצויין כי בהסכמת כל הצדדים המעורבים ניתן לקבל סמכות של בית הדין הרבני לדון במתן צו הירושה או קיום הצוואה לפי העניין.

בעריכת צוואה וירושה, כמו גם במהלך מימושם, חשוב להסתייע בעורך דין מקצועי בעל ניסיון רב שנים בפרט בדיני הירושה והצוואה. משרד עורכי הדין בבעלות משה פרדס (עו"ד ונוטריון) מחזיק בלמעלה מ-20 שנות ניסיון בתחום זה הן בתי המשפט האזרחיים והן בבתי הדין הרבניים. צוות המשרד יסייע לכם לאורך כל התהליך וילווה אתכם באופן מקצועי וצמוד, לשביעות רצונכם המלאה.