צווי ירושה

 
על פי חוק הירושה, לאחר מותו של אדם כל נכסיו עוברים ליורשיו – שיכולים להיות יורשיו על פי דין או יורשים על פי צוואה. היורשים על פי דין הם קרובי משפחתו של הנפטר – בן זוגו, ילדיו, צאצאי ילדיו, הוריו ואחיו. היורשים על פי צוואה הם כל מי שנמצא בחיים עם מותו של הנפטר או שנולד עד 300 יום לאחר פטירתו, ומוזכרים בצוואתו של הנפטר כיורשי נכסיו או חלק מהם.
בין אם הותיר הנפטר אחריו צוואה ובין אם לא, נכסיו יוכלו לעבור אל היורשים רק לאחר שאלה ידאגו להוציא צו ירושה על פי החוק הקיים בישראל. אמנם צווי ירושה אינם יוצרים את זכויות היורשים, אולם הם מצהירים על זכויותיהם ולכן, כדי לקבלן, יש לדאוג להוצאת הצו.

כיצד מוציאים צווי ירושה?

על פי החוק, כל יורש של הנפטר רשאי להגיש בקשה להוצאת צווי ירושה. את הבקשה עליו להגיש לרשם הירושות, אשר ידון בה ויחליט אם לקבל אותה או לא. את הבקשה יש להגיש כשכל הפרטים בה מלאים ונכונים, ולצרף אליה את המסמכים הבאים:

  • תעודת פטירה של הנפטר.
  • ייפוי כוח (אם הבקשה מוגשת על ידי עורך דינו של היורש).
  • אישור שליחת הודעה לשאר היורשים אודות הגשת הבקשה.
  • אם ישנם תצהירי הסתלקות של יורשים לגיטימיים יש לצרף גם אותם לבקשה.
  • אישור על תשלום אגרת הגשת הבקשה ועל התשלום עבור הוצאות הפרסום בעיתון.
כאשר יקבל רשם הירושות את הבקשה, הוא יפרסם הודעה בעיתון אודות הגשתה. הודעה זו מטרתה לאפשר לכל אדם שמעוניין – להתנגד למתן צו הירושה. מי שמעוניין להתנגד צריך להעביר בקשת התנגדות לרשם הירושות, ולנמק מדוע הוא מתנגד. הרשם יבחן את בקשתו ויחליט אם יש בה טעם אם לאו. אם אין התנגדויות או שהרשם דוחה את אלה שהוגשו, ואם האפוטרופוס הכללי שמקבל העתק מכל בקשה יחליט שאין צורך בהתערבותו (מפאת היות מי מהיורשים קטינים / חסויים / נעדרים) – יאשר רשם הירושות את הבקשה ויוציא את צו הירושה.

משרד עורכי דין ונוטריון פרדס לשירותכם

משרד עורכי דין ונוטריון פרדס מתמחה בתחום של הגשת בקשות להוצאת צווי ירושה, וישמח לספק לכם ליווי משפטי צמוד לאורך כל הדרך. צוות המשרד זמין לשירותכם ויפעל בדרכים המקובלות ועל פי ניסיונו רב השנים, על מנת להשיג את אישור הבקשה כמה שיותר מהר.

לקבלת מידע נוסף ולקביעת פגישה חייגו 077-7784688
 
 
 
צווי ירושה